Innkalling til årsmøte i Risnes IL - 15.04.2021

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Risnes IL. Årsmøte i idrettslaget vert 15.04.2021 kl 18 på klubbhuset ved Nordbygda idrettsanlegg.

Til medlemmane i Risnes IL

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Risnes IL. Årsmøte i idrettslaget vert 15.04.2021 kl 18 på klubbhuset ved Nordbygda idrettsanlegg.

Styret tek atterhald om restriksjonar i samband med Koronapandemien som gjer at det ikkje vert mogleg å halde eit fysisk møte. Dersom årsmøte skal gjennomførast digitalt, eller utsett, vil dette verte annonsert.

Saksliste:

 1. Registrere tal på deltakande medlemmar
 2. Val av møteleiar og referent
 3. Godkjenne innkalling
 4. Godkjenne sakliste
 5. Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
 6. Årsmelding
 7. Rekneskap
 8. Val
  • Styre
  • Kontrollutval
  • Valkomité
 9. Innkomne saker

Saker som ein ynskjer handsama på årsmøtet, må sendes styret seinast 01.04.2021 til aariisnes@gmail.com

Ved spørsmål som gjeld årsmøtet, kan Risnes IL kontaktast ved:

Arne Andreas Riisnes 971 00 247

Katrine Dåe 951 99 971


Velkommen til årsmøte!

Med venleg helsing

styret

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift